Şirketimizin ilk faaliyete başladığı demir işletmelerinden biri olan Otlukilise Demir Cevheri İşletmesi, Sivas ili Gürün ilçesinin 22 km kuzeyinde yer almaktadır.

Ana cevher mineralleri limonit ve hematit olan maden yatağından bugüne kadar yaklaşık 6 milyon ton demir cevheri üretimi gerçekleştirilmiştir. İşletmenin kalan demir cevheri rezervi 5.5 milyon ton olup, % 55 demir (Fe) içeriğine sahiptir.

Çağdaş teknoloji ve uygun işletme yöntemlerinin kullanımı ve buna paralel olarak gerçekleştirilen tesis yatırımları sonucunda, bu sahadan üretilen cevherin satış olanakları artırılmış ve üretim kapasitesi 300.000 ton/yıl seviyelerine çıkarılmıştır.