Bakırtepe Altın İşletmemiz ’de planlanan açık ocak faaliyetlerine paralel olarak devam eden üretimler neticesinde 2017 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 1,1 milyon ton cevher üretimi ve 2,9 milyon m3 dekapaj gerçekleştirilmiştir.
23 Kasım 2017