2012 yılında ihalesi alınan ve aynı yıl jeolojik – jeokimyasal etüt çalışmalarıyla beraber karotlu sondaj faaliyetlerine başlanan Erzurum – İspir – Ulutaş projesinde, Skarn Cu-Zn (Faz I) ve Porfiri Cu-Mo (Faz II) cevherleşmelere yönelik olarak 2012-2015 yılları arasında 189 lokasyonda toplam 37.700 m karotlu sondaj çalışması tamamlanmıştır.

Aralık 2015 tarihi itibariyle Faz I için, uluslararası raporlama standartlarına uygun sınıflandırılmış 5,5 milyon ton kaynak raporlanmıştır. 2016 yılı içerisinde jeoloji ve jeokimya çalışmalarının yanı sıra 9.000 m. sondaj çalışması planlanmaktadır.

13 Ocak 2016