Revize ÇED raporunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31.12.2014 tarihinde onaylanmasıyla birlikte Bakırtepe Altın Madeni Projesi ile ilgili çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir. Madencilik, yığın alanı ve havuzların İnşaat İşleri ile ilgili planlamalarda son aşamaya gelinmiştir. Haziran ayında yüklenici firmaların sahada mobilizasyonu ile başlayan kurulum çalışmaları altı aylık yoğun ve istikrarlı çalışmalar neticesinde sona yaklaşmıştır. Yığın Liçi yöntemi ile dore altın üretimi gerçekleştirilecek tesiste, Kırma-Eleme sistemi, 16 Kasım 2015 tarihinde devreye alınmış ve kırılmış cevher stoklanmasına başlanmıştır. Liç işleminin yapılacağı alan ve solüsyon havuzları tamamlanmış olup 24 Aralık 2015 tarihinde taşıma ve yayma sisteminin devreye alınmasıyla birlikte yığın oluşturulmaya başlanmıştır. Ocak ayında sulama işleminin başlamasının ardından Şubat ayı itibariyle ilk dore dökümünün gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 5 yıl olarak planlanan işletme döneminde ise taşeronlarla birlikte yaklaşık 230 kişiye istihdam sağlanması planlanmaktadır. Yerel istihdamın yanı sıra, proje faaliyetleri için gerekli her türlü mal ve hizmet alımında öncelik yerel pazara verilerek bölge ekonomisine de katkı sağlanacaktır.  

Proje ile ilgili çalışmalar, sürdürülebilir madencilik prensipleri göz önünde bulundurularak, doğal kaynakların korunmasına gerekli hassasiyet gösterilerek, insan sağlığına olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi sağlanarak ve bölge halkıyla karşılıklı güven ve saygı ilkeleri çerçevesinde ilerlemektedir.

13 Ocak 2016