TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından, 10-14 Nisan 2017 tarihleri arasında, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Uluslararası Katılımlı 70.Türkiye Jeoloji Kurultayı’na Şirketimizin Maden Arama Müdürlüğü dört bildiri ile katılım sağlamıştır. Sondaj Kuyularının Çok Amaçlı Kullanımı, Sedimanter Yan Kayaçlı Bir Altın Cevherleşmesinin Jeolojik Özellikleri, Nevşehir-Avanos-Mahmat Altın Yatağı, Plaser Demir Yatağında Hacimsel Yüzde İle Kaynak Tahmini, Sivas-Divriği-Purunsur-Taşlıtepe Demir Yatağı ve Sivas Bakırtepe Altın Madeni Kaynak Tahminine Farklı Bir Yaklaşım isimli bildirilerimiz katılımcılarla paylaşılarak Şirketimiz Kurultay’a büyük ölçüde katkı sağlamıştır.
27 Nisan 2017